„Me ei virise, me ei kerja raha, vaid nõuame solidaarsust“, ütles Tartumaa põllumeeste liidu esimees Jaan Sõrra avasõnad. Sõrra tõi esile, et Eesti on osa Euroopa põllumajandusest, samas toetuste osas on meie põllumeeste-toidutootjate seis väga ebavõrdne, sest tootjatele ei maksta neid lisatoetusi, mida saavad teiste riikide põllumehed.

„Otsustajad on meid määranud pagulase seisusesse. Ei saa nii, et meilt nõutakse midagi vastu andmata,“ ütles Jaan Sõrra.

Toompea meelavaldajatele esines lühikese sõnavõtuga Riigikogu esimees Eiki Nestor, kellele anti üle põllumajandusorganisatsioonide ühispöördumine Riigikogu poole. Nestor avaldas lootust, et põllumeeste-talumeeste esindusorganisatsioonid suudavad kiiremad probleemid lahendada koos vabariigi valitsusega juab lähemal ajal.

Aasta põllumees 2014 Ilmar Teevet kritiseeris teravalt vabariigi valitsuse tegevusetust.

„Kas meie valitsus on ärimeeste poolt ära ostetud, kas tahame, et maa läheb väliskapitalile?“ küsis Teevet. Ta rõhutas: „Kui valitsus põllumeeste raskest olukorrast aru ei saa, siis loovutagu oma koht neile, kes ei mõtle ainult valimistel saadud häältele, vaid ka südamest hoolivad oma riigist nii, nagu hoolivad põllumehed!“

Eesti Tõusigade Aretusühingu nõukogu esimees Urmas Laht kirjeldas, kuidas valitsus õigeaegselt seakasvatajaid ei kuulanud ega võtnud kasutusele õigeaegselt meetmeid katkuohu tõrjumiseks. Nüüd on hukatud juba üle 20 000 sea ja riigi abi seisneb vaid selles, kuidas umbes 7000 siga vähempakkumisega kokku osta ja konserviks teha.

„Kruuse, astu tagasi!“ nõudis Urmas Laht läbi mikrofoni ja rahvas väljakul skandeeris kaasa. „Me käime siin nii kaua, kuni valitsus hakkab aru saama, et tahame toita Eesti rahva,“ rõhutas Laht.

Lõpuks sai sõna ka maaeluminister Urmas Kruuse. „Esimest tööpäevast saadik koos kolleegidega Lätist, Leedust ja Poolast oleme töötanud selle nimel, et lähipäevadel võetaks Euroopas vastu otsus, mis toob otsuse, abi ja toetuse ka Eesti põllumehele,“ rääkis Urmas Kruuse.

Maaeluminister lisas: „Mul oleks siiralt hea meel, austatud põllumehed, kui te paneksite seljad kokku ja moodustaksite ühistud. Selleks, et võidelda ühiselt.“ Kruuse tõi eeskujuks Euroopa põllumehed, teatades, et osadel neist on läinud paremini ka seetõtu, et nad on suutnud seljad kokku panna ja ühistud moodustada.

Selline vaid ühistutele viitamine aga vallandas vilekoori ja pahameeltetormi põllumeeste seas. Sest minister neist nõudmistest, mis Riigikogule esitati oma lühikeses sõnavõtus ei rääkinud.

Täna riigikogule esitatud pöördumises nõutakse järgmist: Eesti põllumajandustootjate võrdset kohtlemist Euroopa Liidu ühisturul; kriisiabi meetmete paketi väljatöötamist ja piimatootjatele erakorralise kriisiabi maksmist juba sel aastal; sealihatootjatele viivitamatult vajalike vahendite eraldamist ja järgmise aasta riigieelarvest üleminekutoetuste maksmist põllumeestele.

„Kavatsen selle lühikese ajaga, mis te justkui mulle olete andnud, teha kõik, et Eesti toit oleks jätkuvalt laual,“ ütles lõpetuseks Urmas Kruuse ja lahkus parlamendihoonesse.