“Õigeusklikud setud peavad mihklipäivä vana kalendri järgi 12. oktoobril. Mihklipäeva praasnikku pühitseti rikkaliku lauaga 2-3 päeva, sellele eelnes palvuste pidamine kirikutes või tsässonates (külakabelites). Üheskoos lauldes ja tantsides ehk kuljatades tähistati põllutööde ja karjaskäimise lõppu. Tuleval laupäeval on nii setudel kui ka tallinlastel võimalik vabaõhumuuseumis osa saada ehtsast seto praasnikust ehtsas setu talus,” rääkis Elvi Nassar.

Mihklipääva tegevused algavad Eesti Vabaõhumuuseumi Vanatalos kell 12. Saab maitsta seto sööki ja jooki, õppida leelolaulu ja kargust. Laulavad leelokoorid Tallinnast, Setomaalt, Põlvast ja Võrust. Muusikud esitavad rahvuslikke pillilugusid, toimub ka väike mihklilaat.

Üritusele eelneb setokeelne palvus vabaõhumuuseumi setu talus, teenistust peab Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku preester, isa Sakarias Leppik.