See oli esimene kord, kui Hiiumaal valiti vallavanem konkursi korras. Varasem vallavanem Georg Linkov kaotas ameti, kui volikogu teda umbusaldas.

13. novembril kirjutas Reili Rand Facebookis: "Kandideerin tõesti Hiiu vallavanemaks. See oli ettepanek, millest ei saanud loobuda. Võimalus panustada kodusaare arengusse! Oma valiku teeb volikogu esmaspäeval. Loodan, et skeemitamised lõpetatakse ning esikohale seatakse valla heaolu."

Sama päeva Hiiu Lehes põhjendas Rand, miks ta vallavanemaks kandideerib.

Reili Rand: "Hiiumaa on minu kodu. Ma olen kindel, et suudan olla vallavanemana heaks partneriks kõigile elanikele ja ettevõtetele ning üheskoos suudame muuta Hiiu valla parimaks elukeskkonnaks. Elukeskkonnaks, kus noortele on tagatud turvaline lapsepõlv ja hea haridus, täiskasvanutel arendav tööelu ning vanavanematel terve ja rahulik elu.

Selleks on kõik eeldused olemas, tähtis on vaid tahe eesmärk ellu viia. Minu hariduskäik ja senine töökogemus toetavad minu kandidatuuri. Töö majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis andis mulle laiema arusaama riigi toimimisest, võimalustest ja huvigruppide kaasamisest. Tegutsedes erinevates mitte­tulundusühingutes nagu Lapse huvikaitse koda, Eesti NATO ühing ja Hiiumaa noortekogu Ankur, olen juhtinud erinevaid meeskondi ning koostöös paljude inimestega otsinud ja leidnud lahendusi erinevatele väljakutsetele."

Rand õpetas 2014. aastal Tartu ülikooli sotsioloogia, sotsiaalpoliitika ja sotsiaaltöö eriala.

Allikas: Läänlane