Kehtna vald on Palukülas 108,9-hektarilise Hiiemäe kinnistu omanik, mille kahel maaüksusel kokku paikneb 70 hektarit metsamaad. Kehtna vallavalitsus on vastu, et moodustataks eraldi Paluküla piiranguvöönd. Kehtna vallasekretäri Veljo Väärsi sõnul takistab see Kehtna valla üldplaneeringus näidatud Paluküla puhke- ja virgestusmaa maakasutust ning detailplaneeringu ellurakendamist.

„Palukülas asub Raplamaa suurim ja aktiivselt kasutatav spordi- ja terviseradade keskus,” põhjendas Väärsi Raplamaa Sõnumitele. „Täiendavate piirangute seadmine takistab ka maaomanike, sealhulgas Kehtna valla majandustegevust ning piirkonna puhkeotstarbelist ja tervisesportlikku kasutamist.”

Loe pikemalt 2. detsembri Raplamaa Sõnumitest.