Ise käisin vahel ka mujal, näiteks Pühavaimus või Olevistes. Kuigi ma pole kristlane ega koguduse liige. Ristitud samas olen. Ja eelistan pigem religioosset kui ateistlikku ellusuhtumist, kuigi võin judaistlikke ja kristlikke usuasju (no neid on kasutatud ajaloo jooksul tihtipeale pöidlakruvidena) veidi nöökida, sest see on ju juutide leiutis. Juutide, kes usukuulutaja Jeesuse, usutaganeja, ketserina risti lõid.