„Püüdsime omalt poolt teha kõik, et vältida suuremaid kahjusid, vedades ära Rohuküla sadamast sinna pargitud autosid ning käies kodust-kodusse riskipiirkondades olevates majades ning teavitades inimesi võimalike ohtude eest juhul kui veetase Pärnus ning Pärnumaal peaks tõusma,“ ütles Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais. „Pärnus sulgesime ennetavalt ka näiteks Mere puiestee,“ lisas Kais.

Rasmus Parve, Swedbank P&C Insurance AS kahjukäsitluse osakonnajuhataja sõnul olid praktiliselt kõik kahjud seotud kodukindlustuse kahjudega, sõidukitega seotud kahjusid oli väga vähe. “Suuri kahjusid oli üksikuid, suurim kahju oli seotud maja katusega,” sõnas Rasmus Parve.

Seesam Insurance ASi varakindlustuse tootejuht Dagmar Gilden ütles, et oli nii tuule poolt lahti rebitud katuseservi kui ka hoonetele langenud puid. “Kuid valdava osa kahjudest moodustasid siiski läbi konstruktsioonide tunginud veekahjud,” sõnas Gilden.

AAS „BTA Baltic Insurance Company” Eesti filiaali kahjukäsitlusosakonna juhataja Natalja Veiler andis teada, et neil on siiani suurim registreeritud kahjusumma 12 000 eurot ning see on seotud Kuressaares asuva tehase katusega.

ERGO Life Insurance SE Eesti filiaali kommunikatsioonijuht Annika Loigu sõnul on ERGOs registreeritud detsembritormiga seotud sõidukite kahjudest suurim 22 400 eurot. “Kahju oli seotud Honda CR-V-ga, kus puu kukkus auto kapotile ning sõiduk taastamisele enam ei kuulunud. Hoonete osas oli suurim laohoone kahju, kus kahjustada sai katus ja ka osa kaubast. Täpne hüvitamisele kuuluv summa veel täpsustub, kuid esialgu on kahju suuruseks hinnatud 20 000 eurot,“ ütles Loigu.

Salva Kindlustuse AS kindlustusdirektor Urmas Kivirüüt ütles, et suurima tormi poolt põhjustatud kahjujuhtumi hinnanguline summa Salvas on orienteeruvalt 15 000 eurot. „Tartus, linna pargis kukkus detsembritormiga puu hoonele,“ lisas Kivirüüt.

Eesti Kindlustusseltside Liit on Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ühendav organisatsioon, mis loodi 15. veebruaril 1993. aastal. EKsL-i eesmärk on esindada oma liikmete ühiseid huve kindlustussektori ja kogu riigi sotsiaal- ning majanduskeskkonna edendamisel. Kõik Eestis tegutsevad kindlustusandjad on EKsL-i liikmed. EKsL on omakorda Euroopa kindlustusandjate ühenduse Insurance Europe liige. EKsL teeb koostööd Eesti Liikluskindlustuse Fondiga, mille liikmeteks on liikluskindlustuse kindlustusandjad.