Ligi 10% kuni nelja-aastaste laste suremusest 2014. aastal oli tingitud vigastustest. Rünnete tõttu vajas arstiabi 36 kuni nelja-aastast last. Peaaegu pooltel juhtudel olid vigastused tingitud kehalisest vägivallast. Seitsmel juhul vajas laps arstiabi, sest oli hooletusse jäetud. Kaheksal juhul oli põhjus muu halb kohtlemine, sealhulgas seksuaalne kuritarvitamine ja piinamine.

See kurb statistika ütleb, et vastsündinud ning väikelapsed vajavad paremat kaitset ja abi, mille võimaldamine on lapsevanemate ülesanne. Ent vanemaid on erinevaid.