Üldiselt on ju Eesti inimesel Eestis elada hea. Õhk on puhas, kuritegevus suhteliselt väike. Paistab, et rahval raha on. Koolivaheaegadel on tšarterlennukid kõik täis. Tegelikult peaks nagu rahul olema.

Ettevõtjana vaatan aga asju märksa globaalsemalt. Meie siseturg ja selle võimalused on maailma mastaabis suhteliselt kasinad. Mis Eesti ajaloos toimunud on? Miks need võõrväed on kõik tahtnud seda maalappi kontrollida? Põhjus saab olla ainult üks: kontroll kaubatee üle.

See on olnud sadu, tegelikult tuhatkond aastat nii. Ise mitte ära kasutada seda kaubateel asumise geopoliitilist positsiooni, mitte olla aktiivne on minu arust suur rumalus.

Kõik muu, mida siin teeme – kas toodame veidi rohkem taburette ja ämbreid, või läheme ajutiselt kaasa mingi maailmas toimuva IT-suunaga, võib ju ka olla. Aga meie olemus on ikkagi olla tubli kaupleja sel kaubateel, tingituna looduslikust asukohast. Selleks peab tihti ka natuke kaval olema.