"Kohalikes omavalitsustes valitseb teadmatus ja hirm sunniviisilise liitmise ees. Seni on olnud võimalik tutvuda vaid reformi raamseadusega, kuid pole teada, mida toovad kaasa alles koostamisel olevad rakendusseaduse sätted," teatas liidu juhatus.

Juhatuse esindaja Kurmet Müürseppa sõnul on teave puudulik selle kohta, kuidas hakkab edaspidi toimuma omavalitsuste rahastamine ja kuivõrd on see vastavuses riigi poolt pandud ülesannetega. Eesmärgiks peaks olema omavalituslike ülesannete parem täitmine selleks piisavate rahaliste vahendite abil. Esitatud seaduseelnõu ei paku omavalitsuste tulubaasi osas mingeid lahendusi.

„Meile küll väidetakse, et demokraatia suureneb, kuid tegelikkus on midagi muud – otsustamine läheb inimesest kaugemale ja ta ei saa enam kaasa rääkida selles, mis tema koduümbruses toimub,“ leidis juhatus.