„Eestimaa loodus ja maaelu omapära on alati pakkunud ja pakub ka tulevikus huvi nii eestimaalastele kui ka teistest riikidest tulnud inimestele. Maaelu arendamine nõuab traditsioonide hoidmise kõrval kaasaegse ja atraktiivse elukeskkonna loomist,“ ütles Padar. Ta pidas oluliseks maaelu igakülgse arendamise põhimõtte järgimist eesseisva haldusreformi läbiviimisel. „Riigi regionaalpoliitika ja halduspoliitika elluviimisel on otsustav mõju maaelule. Peame targalt tegutsema, et maaelu ei hääbuks, peame aitama soovijatel asuda elama maapiirkondadesse, looma selleks tingimused nii ettevõtluse arendamise, töökohtade loomise kui ka olmeprobleemide lahendamise kaudu,“ toonitas Padar.

Maaturismi tutvustava rändnäituse on koostatud Maamajanduse Infokeskus koostöös MTÜ-ga Eesti Maaturism. Näituse aluseks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 raames toetust saanud maaturismi projektid üle Eesti. Näitusel esitlemiseks valiti välja 32 erinevatest maaturismi valdkondadest ja piirkondadest pärit näidet, mis koondati 12 stendile.

Näituse avamisel esinevad Riigikogu Kodukandi toetusrühma nimel Tanel Talve, näituse saamise lugu tutvustavad Krista Kõiv ja Ave Bremse Maamajanduse Infokeskusest, maaturismile suunatud toetusmeetmetest annab ülevaate Kai Kalmann maaeluministeeriumist ning maaturismi hetkeolukorrast räägib Raili Mengel MTÜ-st Eesti Maaturism.

Näitus tõstab esile ettevõtjaid, mittetulundusorganisatsioone ja sihtasutusi, kes on Eesti maaelu arengukavas ettenähtud meetmete abil loonud huvitava teenuse või toote, mida on põnev tutvustada ka laiemalt.

Näituse 11 stendi kajastavad erinevaid teemasid – elujõud looduses, aktiivne puhkus, pereturism, elamusturism, kultuuriturism, inimese märkamine, piirkonna turundus, piirkonna vaatamisväärsused, traditsioonide väärtustamine, uued teadmised ja uuenduslikkus. Kaheteistkümnes stend annab infot maaturismile mõeldud erinevate toetusmeetmete kohta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid