Praegu opositsioonis olev Kagadze ei pea Linkovi tasu kahekordistamist õigeks, kuna selleks puuduvad sisulised argumendid. Ka vallavanem Reili Rand ütles, et valla praeguses finantsolukorras on tal IRLi fraktsiooni ettepanekut raske mõista. Rand viitas, et vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu osas oli koalitsioonil selge suunis, et koosseis peab vähenema arvuliselt ning omakorda peavad vähenema ka valitsussektori kulud laiemalt. “Seetõttu on IRLi fraktsiooni ettepanek vastuolus koalitsiooni põhimõtetega,” märkis Rand. Detsembris avalikustas vallavalitsus, et vallal on 180 000 euro ulatuses tähtaja ületanud ja maksmata arveid. Ka on Hiiu valla laenukoormus nii suur, et laenu suuremate tagasimaksete edasilükkamiseks ja intressikulu vähendamiseks korraldas vald hanke.