Kuna volikogu ainupädevuses on otsus, kas maksta volikogu esimehele töötasu või hüvitist ning volikogu määrata on ka summa, on variante igasuguseid.Võrreldava suurusega omavalitsustes volikogu juhile nii kõrget tasu ei maksta. Näiteks 4800 elanikuga Räpina vald maksab volikogu esimehele 370 eurost ja aseesimehele 220 eurost hüvitist kuus.

4700 elanikuga Raasiku vald maksab vallavanemale 2200 eurot kuus, volikogu esimehele aga pool vallavanema töötasust ehk 1100 eurot. Hiiu vallavolikogu esimehe 2000eurose palga eelnõu esimene lugemine oli 28. jaanuari istungi päevakorras, kus eelnõu esitanud Annely Veevo lausus, et volikogu esimehe ametikoht on täistöökoht ja väärt korralikku palka.

Endine esinaine Margit Kagadze meenutas volikogu juhile Georg Linkovile, et täistöökoha puhul peab tööandja ehk volikogu täiskogu kinnitama esmalt esimehe tööülesanded.