“Komisjon on kinnitanud, et piimatoodete turvavõrgu vahendid on alates Venemaa impordikeelu kehtestamisest tõrgeteta kättesaadavad,” ütles Hogan. “Lisaks anti sihtotstarbelist rahalist toetust kolmele Balti riigile ja Soomele, keda on embargo kõige otsesemalt mõjutanud,” lisas ta.

Hogani sõnul on Venemaa kehtestatud keeld toonud esile vajaduse ELi põllumajandustoodete eksporditurge veelgi enam mitmekesistada. “ELi ekspordi elavdamiseks rahastati müügiedendusprogramme viivitamata veel 30 miljoni euroga,” ütles ta. “Jõustunud on uus müügiedendussüsteem, mille eelarve suureneb alates 2019. aastast 200 miljoni euroni. Tänu uuele süsteemile tugevdatakse seda poliitikat ja müügiedendust kolmandates riikides tähtsustades püütakse leida uusi turge,” lisas Hogan.