Samas tuleb arvestada sellega, et kui autojuhtimisõigus on inimesel vajalik sissetuleku teenimiseks, siis sellisel juhul seda peatada ei tohiks.

Kohtutäiturid saavad hakata arestima makseid, mida on makstud kolmandale isikule võlgniku eest. Näiteks olukordades, kus võlgniku autoliisingut või eluasemelaenu tasub keegi teine.

Riik võib keelduda elatisvõlglasele maksmast ettevõtluse alustamise toetust ja erametsaomanike toetusi.

Portaalis Eesti.ee saab igaüks (näiteks tööandja või uus elukaaslane) võimaluse teise inimese isikukoodi või nime ja sünniaega teades kontrollida, kas huvipakkuva isiku osas on käimas elatisvõla nõude menetlus ning kui suur on tema elatisvõlg.

Lisaks on ministeeriumis väljatöötamisel veel mitmeid uusi meetmeid, nagu välisriiki reisimise piiramine või elatisvõlgniku õiglase töötasu väljaarvutamine (kui palka makstakse mustalt) ja selle pealt võla sissenõudmine.