Maksu- ja Tolliameti kodulehel on kirjas, et oma tulust on õigus maha arvata endale eluasemeks elamu või korteri soetamisel võetud laenu või liisingu intressid. Lahti kirjutamata on aga üks oluline piirang.

Nimelt tulumaksuseaduse paragrahv 25 ütleb üheselt, et maha arvata saab vaid neid intresse, mis on maksustamisperioodil tasutud krediidiasutustele ehk pankadele. Seega muudest allikatest võetud eluasemelaenude intresse maha arvata ei saa.

On mõistetav, et riik on soovinud selgelt paika panna, et igaüks ei saaks suvalisi laene nimetada eluasemelaenudeks või võtta lihtsalt sõbra firmalt laenu ja selle intresse siis oma tuludest maha arvata.

Riik võttis aga 2015. aastal vastu Krediidiandjate- ja vahendajate seaduse, millega lisaks pankadele on viidud Finantsinspektsiooni järelevalve alla ka teised hüpoteeklaenude andjad. Millistel põhjustel osadele riiklikult reguleeritud krediidiandjate väljastatud eluasemelaenudele ei laiene tuludest maha arvamise võimalus? Vähemalt meie ei ole osanud oma klientidele seda selgitada.

Oma igapäevases laenutegevuses puutume kokku klientidega,
kes soovivad kodu soetada mõnda väiksemasse linna või asulasse, kuid suured pangad ei ole huvitatud alla 10 000 eurose turuväärtusega tagatistest. Või on töö kaotanud inimene varem võtnud kiirlaenu, selle korrektselt tagasi maksnud, aga see on piisav põhjus, miks keelduvad suurpangad neile eluaseme laenu andmast. Sellistel juhtudel on inimestel kodu soetamiseks tihti ainus võimalus pöörduda Finora Capitali suguste laenuandjate poole.

Eluasemelaenuintresside tulust maha arvamise eesmärk on olnud soodustada inimeste oma kodu soetamist üürimise asemel. Seega on kummaline, et riik ühtede Finantsinspektsiooni järelevalve all tegutsevate laenuandjate puhul lubab maha arvamisi, aga teiste puhul ei luba. Veelgi ebaõiglasem on see aga sotsiaalsest aspektist.

Kes vajab rohkem tulumaksu tagastust, kas Tallinna vanalinna katusekorterit osta jaksav ärijuht või väikealevis pisikest korterit osta sooviv autojuht? On sobiv hetk täpsustada tulumaksu seadust, et aasta pärast tuludeklaratsiooni esitavad inimesed saaksid tulumaksust maha arvata kõigist Finantsinspektsiooni järelevalve all olevatest laenuandjatest võetud eluasemelaenu intresse.