Esimese kiireima lahendusena oli võimalik tagada Varstu valla elanikele üldarstiabi teenuse kättesaadavus 1. jaanuarist 2016 perearsti Arija Rimbeniece poolt, kelle praksis asus senisest asukohast 6 kilomeetrit kaugemal Mõnistes. Kuna oli selge, et see lahendus kohalikke inimesi ei rahulda, jätkas terviseamet alternatiivsete lahenduste otsimist, mis tagaks Varstu inimestele võimaluse kasutada üldarstiabi teenust Varstu alevikus kohapeal.

Terviseamet saatis kõikidele Võru maakonna perearstidele kirja küsimusega, kas keegi oleks huvitatud vähemalt kord nädalas Varstus vastuvõtu tegemisest ning pereõe Anne Eriku tööle võtmisest. Nimetatud tegevusest informeeris Terviseamet ka Varstu vallavanemat, kes omaltpoolt oli igati valmis koostööks, kuna senised perearsti ruumid kuuluvad vallale.

Kohe kui terviseamet sai vastuse Sõmerpalu perearstilt Anne Ojakäärult, kes oli valmis kaaluma Varstus vastuvõtu tegemist, alustati kolmepoolseid läbirääkimisi perearsti, Varstu vallavanema ja terviseameti vahel, et leida olukorrale parim lahendus, mis sobiks kõikidele osapooltele.

Läbirääkimiste tulemusena ja perearsti nõusolekul laiendatakse terviseameti otsusega alates 1. aprillist 2016 perearsti Anne Ojakäär teeninduspiirkonda. Perearsti senisele teeninduspiirkonnale, milleks oli Sõmerpalu vald, liidetakse juurde Varstu vald. Otsuse tulemusena avatakse uuesti Varstu alevikus üldarstiabi vastuvõtu koht, kus perearsti vastuvõtt hakkab toimuma kord nädalas ja pereõe vastuvõtt igal tööpäeval.