Alaveski loomapargi karupojad

Võrumaa veterinaarkeskuse juhataja Inge Saavo on samas meediale kinnitanud, et üheski aktis ei nõuta loomade eutaneerimist.

Inge Saavo sõnul ei vasta tõele kuuldused, nagu ähvardaks karusid eutaneerimine. "Ei ole üheski aktis kirjas, et nõuame eutaneerimist. Kõik ettekirjutused on tehtud aedikute tugevdamiseks ning rõhume ainult sellele, et aed korda teha."

Ametnik selgitas, et karud olid kontrolli teostamisel aedikus, mille tara ei olnud piisavalt tugev ja puudus kindlus, et selle olukord suudaks vältida loomade põgenemist. "Nõuetekohase tarastuse puudumisele on korduvalt tähelepanu juhitud ja sellekohane ettekirjutus on tehtud samuti korduvalt. Karupojad olid viimase kontrolltoimingu ajaks paigutatud teise aedikusse, kuid ka see aedik ei vastanud nõuetele, mistõttu tuli järelevalveasutusel sekkuda tehes ettekirjutuse väliaediku nõuetekohasuse tagamise kohta. Karupojad olid paigutatud aedikusse, kust varasemalt on loomad (hundid) põgenema pääsenud."
Alaveski loomapargi karupojad