Maamess kui maaelu peegel pakub head võimalust oma ettevõtte näitamiseks nii talunikele, põllumajandusega seotud organisatsioonidele kui ka metsanduse, aianduse ja toiduainetööstuse ettevõtetele.

Maamess on koht, kus kohtuvad professionaalid, et omavahel jagada teavet ja kontakte ning sõlmida koostöölepinguid. Vähem tähtis pole Maamess linnainimestele, kellele tuuakse talutoodang “koju kätte”.

Maamess on paljude ettevõtete jaoks põhiline üritus, kus oma tooteid esitleda ning klientidega suhelda, pakkudes põllu- ja metsameestele võimalust end uudistega kurssi viia ja tehinguid teha. Maamessil eksponeeritav rasketehnika on ühtlasi üks publikumagneteid.

Sarnaselt eelmiste aastatega tähistame kõige põnevamad eksponaadid ka Maamessi graafikast pärit loomakujutisega, tänavu siis täpsemalt lehmamärgiga. Kindlasti saavad ära märgitud masinad, mis on kõige kaasaegsamad, suuremad või hoopis kõige ökonoomsemad.

Tulenevalt tänavusest Maamessi tunnusloomast lehmast pööratakse messil suurt tähelepanu piimandusele — piim on kui Eesti valge kuld. Maamess annab oma panuse ning kutsub inimesi eelistama ja tarbima kodumaiseid piimatooteid, seega saab messil olema hulgaliselt piima ja piimatooteid tutvustavaid väljapanekuid, et soovijad saaksid kohapeal tooteid proovida ning kaasagi osta.

Loomulikult läheme “rohujuure tasandini” ehk messile tuuakse ka punasekirju piimaveis, et lastele näidata, kust piim ikkagi tuleb.

Maamess 2016 toimub Tartu messikeskuses 21.–23. aprillini.