20.-21. aprillil toimub Tartus Agroforum Mare Balticum, kus tänavu arutatakse, kuidas säilitada põllumajanduse efektiivsus üha karmistuvate keskkonnanõuete tingimustes.

Konverentsi toob kokku Läänemeremaad ja idapartnerlusriigid, et ühiselt arutleda põllumajandussektori kitsaskohtade üle nii poliitikute, ettevõtjate kui ka teadusasutuste vaatevinklist.

Maaeluministeeriumi välissuhete osakonna juhataja Ruve Šanki sõnul on tänavu konverentsi keskmes innovatsioon põllumajanduses.

„Täpsemalt keskendutakse konverentsi ettekannetes innovaatiliste lahenduste rollile põllumajandussektori arendamisel,“ selgitas Šank. „Konverentsil püütakse leida vastus, kas nutikas ja keskkonnasõbralik lähenemine on õige tee põllumajanduse säästliku intensiivistamise jaoks ja kas see tagab kvaliteetse toidu tootmise jätkusuutlikkuse ning turvalisuse.“

Konverentsil osalevad 18 riigi delegatsioonid (sh Läti, Leedu, Valgevene ja Moldova asepõllumajandusministrid) ja Euroopa Komisjoni, ÜRO Toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ja Läänemeremaade nõukogu esindajad. Konverentsi modereerib Prof. Allan Buckwell Euroopa Keskkonnapoliitika Instituudist.

Konverentsi korraldavad Eesti Maaülikool, Maaeluministeerium, Eesti Põllumajandus-kaubanduskoda, Läänemeremaade nõukogu, Eesti Idapartnerluse Keskus ja Maaelu Edendamise SA koostöös Peterburi Agraarülikooliga.