„Kui nii vana inimene, kui mina, mõtleb Tallinna Loomaaiale, siis igal juhul tuleb tal enne jääkaru, elevanti, miilut ja maisimadu meelde Mati Kaal, väsimatu loomamees, kelle jaoks meie enamuse jaoks vägagi võõrad liigid on omad,“ sõnas keskkonnaminister Marko Pomerants preemiat ja kuldset looduskaitsemärki üle andes.

Mati Kaal alustas Tallinna Loomaaias tööd 1968. aastal ning on andnud tohutu panuse loomaaia tegevusse ja arendamisse ning loodushariduse edendamisse Eestis, tema nimi on aastaid olnud Tallinna Loomaaia sünonüümiks. Mati Kaal on uurinud suurkiskjate bioloogiat ja ökoloogiat ning panustanud ohustatud liikide kaitsesse.

Eesti looduskaitsemärkide – hõbedaste tammelehtede – omanikeks said tänavu Eesti Ornitoloogiaühingu pikaaegne juht Andres Kalamees, Lahemaa rahvuspargi looduskaitse arendajad ja edendajad Arne Kaasik ja Anne Kurepalu, Saaremaa pool-looduslike koosluste hoidja ja hooldaja Kalvar Ige, metsalooduse kaitsja ja tutvustaja Leili Mihkelson, aastaid Eesti keskkonna- ning loodushariduse edendamisega tegelenud Maris Kivistik ning loodusajakirjanik ja giid Toomas Jüriado. Looduskaitsemärki antakse välja alates 2011. aastast ning märgiga tõstetakse esile neid, kellel teeneid looduse uurimisel, loodusteadmiste levitamisel, looduskaitse edendamisel, arendamisel ja tutvustamisel nii üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Tänavune looduskaitsekuu on pühendatud loodusega sinapeal olemisele ning loodusest võõrandumise vältimisele, teemaks „Eesti loodus – oma või võõras“. Traditsiooniliselt toimub sel kuul mitmeid üritusi, millega püütakse loodust kõigile lähemale tuua, arusaadavamaks ning mõistetavamaks muuta. Kuu eesmärgiks on tugevdada ja hoida inimeste sidet loodusega, rääkida loodusest ja siin toimuvast, selleks korraldatakse mitmeid ekskursioone, loenguid, õppepäevi ja matku.