Henry Auväärt sõnas, et kuna ka CV Keskuse kollektiivile tundus nii kiire palgakasv üsna ootamatuna – igapäevaselt tööpakkumistega tegeledes ollakse küll märganud tööpakkumistel palkade avalikustamise trendi, kuid kiire palgakasv seal silma ei ole hakanud – otsustati töövõtjate seas küsitlus läbi viia. „Küsitluse tulemusena selgus, et tervelt 78% vastanuist ei ole viimase aasta jooksul palgatõusu näinud,“ lausus Auväärt. „Küsitlusele vastas 2721 inimest – usun, et see on üsna esinduslik valim.“

Ka tööotsijate brutopalgasoovid ei peegelda Auväärti sõnul kiiret palgakasvu. „I kvartalis oli tööotsijate brutopalgasoov 1194eurot, kasvades aastaga 3,6%,“ kinnitas Auväärt. „See tähendab, et palgasoovide ning tegeliku palga vahel on ligi kümneprotsendiline lõhe, palgaootus ületab keskmist brutopalka enam kui 100 euroga.“

Mõningase palgakasvu peamiseks põhjuseks on Auväärti arvates asjaolu, et tänase palgatasemega ei suuda tööandjad uusi töötajaid värvata ning seepärast tõstetakse personaliotsingutel ettevõtte palgataset. „Seda kinnitab ka fakt, et palgakasv on kiirem suurema kandideerimisaktiivsusega valdkondades,“ lisas Auväärt. „Taoline palgatõusu põhjus ei mõjuta aga sama tugevalt olemasolevate töötajate palgataset, seega – kes palka juurde tahab: kandideeri oma tänasele ametikohale teises ettevõttes!“

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid