ISI highly cited loendi näol on tegemist regulaarselt uuendatava nimekirjaga, mis baseerub viimase kümne aasta suure rahvusvahelise tähelepanu pälvinud publikatsioonidel.

Eesti Maaülikool on taime- ja loomateaduste ning keskkonna ja ökoloogia valdkonnas maailmas 1% enim viidatud teadusasutuste hulgas.