„Maaülikooli kursuste ühtekuuluvustunnet ja kodust õhkkonda on alati kadestatud,“ ütles Eesti Maaülikooli vilistlaskogu juhatuse esimees Jaan Õunapuu. „Seda kinnitab seegi, et esimesed 2500 piletit vilistlaspeole müüdi läbi väga kiiresti, mistõttu pidime leidma lahenduse, et aastapäeva saaks tähistama tulla veelgi suurem hulk tahtjaid.“

Eesti Maaülikool on tunnustatud ülikool biomajanduse valdkonnas. Ülikool kuulub põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 100 parima ülikooli edetabelisse, olles 51.-100. kohal. Taime- ja loomateaduste ning keskkonna ja ökoloogia valdkonnas ollakse maailmas 1% enim viidatud teadusasutuste hulgas.