Riik pakub raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega inimestele, kes ise igapäevaelu toimingutega hakkama ei saa ning vajavad olulisel määral kõrvalabi, ööpäevaringset erihooldusteenust. Õöpäevaringset erihooldusteenust ei ole aga õigustatud saama vanaduspensioniikka jõudnud dementsuse diagnoosiga isikud, kel ei ole dementsusele lisaks muud rasket psüühikahäiret. Vanaduspensioniikka jõudnud dementsuse diagnoosiga isik võib saada ööpäevaringset erihooldusteenust vaid juhul, kui ta paigutatakse kinnisesse hoolekandeasutusse kohtumääruse alusel. Kinnises hoolekandeasutuses erihooldusteenuse osutajad on aga väljendanud arvamust, et nende pakutav teenus ei vasta eaka dementse kliendi vajadustele.

Vajalik on luua kõige probleemsema käitumisega dementsetele omaette teenus, mille juurde kuuluvad nendega tegelemiseks sobivad olmetingimused ning piisavalt vastava väljaõppega personali. Sellisele teenusele kasvõi kõige raskemini hallatava käitumisega dementsete klientide koondamine võtaks üldhooldekodudelt vajaduse klientide vabadust õigusvastaselt piirata ja oleks ka dementsete huvides ilmselt sobivam lahendus. Samuti oleks küllap mõistlikum luua spetsialiseeritud asutused koos piisava hulga personali ja eraldi selliste klientide jaoks kohandatud ruumidega. Näiteks dementsetele sobiv ringmaja, nagu see on SA Viljandi Haigla õendus-hoolduskeskuses.

Loe ka tänast Maalehe lugu Kolgata tee erihooldekoju pääsemiseks meie digilehest!

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid