Ajaloolase Risto P. Kooviti hinnagul on tegemist Marcus Aurelius (161–180) või Lucius Verus (161–169) aegse sestertsiga.

Arheoloog Mauri Kiudsoo sõnul on just viimastel aastatel on tänu metallidetektorite kaasabil tehtud leidudele Eesti teaduskollektsioonidesse ja muuseumidesse hakanud tasapisi laekuma
Rooma münte, millised osutavad kontaktidele Läänemere kaguranniku piirkonnaga.

Kuigi ka Lääne-Eestist on viimastel aastatel saadud õige mitmeid Rooma münte, on tänapäeva Läänemaa territooriumi arvestades jäänud ainsaks tõsikindlaks leiuks Kalju külast juba 1939. aastal
avastatud eksemplar.

Kabeli külast leitud mündi näol on tegemist kultuuriväärtusliku leiuga, mis väärib säilitamist arheolooglises teaduskollektsioonis.