Milline on Emmaste vallavolikogu otsus, selgus eileõhtusel istungil pärast Hiiu Lehe trükkiminekut. Pühalepa vallavolikogu esimees Toomas Remmelkoor ütles, et vallal ei ole vaja kellegagi ülepeakaela liituda ja kavas on ära oodata riigikohtu otsus haldusreformi osa sätete õiguspärasuse kohta. Remmelkoor avaldas lootust, et kolmepoolsed läbirääkimised jätkuvad, kuna algataja, Käina vald ei ole neid otsustanud lõpetada.

Käina vallavolikogu esimees Üllar Padari ütles eile, et täna on Käina vallavolikogu laual otsus lõpetada kolmepoolsed läbirääkimised, kuid lõpliku otsuse teeb volikogu. Kolmapäeval, 26. oktoobril tuli haldusreformi Lääne-Eesti piirkondlikult komisjonilt otsus, et Pühalepa vallal ja Emmaste vallal oleks mõistlik teha otsus liitumiseks Käina ja Hiiu valla läbirääkimistega. Vastasel juhul need kaks sundliidetakse hiljemalt 15. veebruariks 2017.