Püsitasud jagunevad vabatahtliku merepäästja püsitoetuseks, veesõiduki püsitoetuseks ja valmisolekutoetuseks. Ametlikult tegutseb vabatahtlik merepääste Eestis alates 2012. aastast. Politsei –ja piirivalveamet on vabatahtlike merepäästjate kaasamiseks merepäästesündmustele sõlminud 35 mittetulundusühinguga merepäästetööde tsiviilõiguslikud lepingud. Praeguseks kuulub ühingute koosseisu 330 vabatahtlikku merepäästjat ja 72 merepäästeüksust.

2015. aastal toimus Eestis 236 merepäästesündmust, millest 72 puhul kaasati vabatahtlikke merepäästjad.