"Demograafia ja seni kehtinud arusaamad sobisid kokku 30 aastat tagasi, kuid tänaseks on maailm muutunud," tõdes Kaljulaid. Iga uus põlvkond on eelnevast väiksem ja vanem põlvkond ei ole lihtsalt suurem, vaid veelgi suurem. Muutunud on ka töö ja töötajad ning tänased tööturule tulijad ei taha rakendust, vaid huvitavat ja enesearengut pakkuvat tegevust. Seda otsides vahetatakse töökohti ja täiendatakse ennast ning enam ei kehti põhimõte, et kunagi selgeks õpitud erialal töötatakse kuni pensionini.

Ilmselgelt tuleb tõusva eluea ja väheneva tööealise elanikkonna tõttu tõsta pensioniiga. "Katsed endistviisi jätkata viiksid kindlasti ummikusse," hindas president praegust pensionisüsteemi ja julgustas mõtlema, kuidas seda muutuvaid olusid arvestades paremaks muuta.

"Me oskame päris hästi teha visioone ja strateegiaid, kuid nüüd on meil vaja muuta mõtteviisi," tõdes president Kersti Kaljulaid lisades, et kõige suuremaks väljakutseks siinjuures saab see, kuidas uus visioon inimesteni viia.