Õpilaskodu on mõeldud lastele, kes saavad tavakoolis õppimisega hakkama, kuid kellel ei ole võimalik kodus normaalselt elada ja õppida. Kõige sagedamini on põhjuseks vanemate alkoholilembus.

Praegu on maakonna ainsa eestikeelse õpilaskodu hingekirjas üheksa last, neist kaheksa Iisaku vallast. “Leidsime koos valla lastekaitsespetsialistiga, et saame neile pakkuda tugiteenuseid ka siis, kui nad elavad kodus. Näiteks mõnele perele on määratud tugiisik. Ja koolis on nad meil niikuinii silma all. Reaalne vajadus õpilaskodu järele on ühel Kohtla-Järve lapsel, aga talle leiame lahenduse,” märkis Bogens Põhjarannikule.