Maasekretär maavanema ülesannetes Eve East ütles, et Alutaguse valla ühinemisleping on Ida-Virumaal neljas - ja vabatahtlikult ühinejate viimane -, mis maavanemale üle anti.

Kuna Alajõe, Iisaku, Mäetaguse ja Tudulinna valla ühinemisel ei vasta uus kohaliku omavalitsuse üksus 4037 elanikuga miinimumsuuruse kriteeriumile, taotletakse vabariigi valitsuselt erandi kohaldamist. Taotluses märgitakse ka, et ühinejad pole vastu Illuka valla liitmisele Alutaguse vallaga.

Vallakeskuse asukohaks saab Iisaku alevik.