Metallilise plii terviseohutus oli päevakorral juba 2013. aastal, mil Rootsi tegi ettepaneku klassifitseerida plii reproduktiivtervise suhtes kõrgema kategooria toksilisusega aineks ja piirata selle sisaldus sellistes toodetes, mida lapsed tavapärastel või mõistlikult prognoositavatel kasutustingimustel suhu võivad panna.

Varem oli plii sisaldus piiratud ainult juveelitoodetes ning pliikarbonaadid ja pliisulfaadid värvides.

Euroopa Komisjon võttis ettepanekut kuulda ja kehtestas pliile piirangu, mis tähendab, et teatud eranditega ei tohi pliid enam turule viia ega kasutada üldsusele tarnitavates toodetes, kui plii sisaldus toodetes või nende ligipääsetavates osades on 0,05 massiprotsenti või suurem. Piirangut ei kohaldata neile toodetele, mis jõudsid esimest korda turule enne 1. juunit 2016.

Kuna kehtestatud piirang laieneb põhimõtteliselt ka pliid sisaldavale tootele „Uueaasta õnneraud“, siis on terviseamet alustanud nimetatud toote müügile jõudmisega seonduvate asjaolude väljaselgitamist ja mõjuva põhjuse korral tehakse kõik, et toode turult kõrvaldada.

Miks plii on ohtlik? Sest suukaudne korduv kokkupuude pliid või selle ühendeid sisaldavatest toodetest eralduva pliiga võib põhjustada tõsiseid ja pöördumatuid neuroloogilisi käitumis- ja arenguhäireid. Sellise ohu suhtes on eriti tundlikud lapsed, kuna nende kesknärvisüsteem ei ole veel välja arenenud.