Just nimelt katuste, sest katuseid on sellel 15. sajandi alguses rajatud hoonel tükki kolm. Need kolm katust teevadki Urvaste kiriku Eestis ainulaadseks, sest kolmelöövilisi kirikuid ehk basiilikaid pole peale Urvaste mujal Eestis väljaspool linnu rajatud.

21. sajandiks on katused aga sedavõrd pehkinud, et vajavad kõik väljavahetamist. „Suurema lume korral on toestamiseks vaja lisatugesid,” märkis Salumets.

Hinnapakkumise kohaselt maksab kesklöövi katuse restaureerimine 95 000 eurot, mida muinsuskaitseameti eraldatav 80 000 eurot täielikult ära ei kata.

Vajaliku lisaraha hankimisel loodetakse Salumetsa sõnul nii kohalike omavalitsuste kui ka annetajate abile.