Kruuse selgitas, et Jõgeva valla müüdav põllumaa moodustab 12% ETKI käsutuses olevast põllumaast ja sellest ilmajäämine muudab sordiaretusega jätkamise väga keeruliseks.

„Jõgeval asuv teadusinstituut on Eesti põllumajanduse konkurentsivõime nurgakiviks ja selle lammutamine tuleb peatada. Sordiaretuse tulemusena tõusevad põllumeeste sissetulekud. Riigil tuleks müügile tulev põllumaa kas välja osta või anda instituudile samas piirkonnas jätkamiseks asendusmaa,“ leiab maaelukomisjoni aseesimees.

Maaleht kirjutas eile, et Jõgeva vallavalitsuse ettepanekul otsustas vallavolikogu enampakkumise korras müüki panna 240 ha vallale kuuluvat põllumaad. Neljast maatükist üht, 117,8 ha suurust Sirgu maatükki on seni vallalt teadustööks rentinud Eesti Taimekasvatuse Instituut.

Eesti Taimekasvatuse Instituut on maaeluministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigi teadus- ja arendusasutus, mis tegeleb põllumajanduskultuuride sordiaretuse ning agrotehnoloogia alaste uuringutega. Instituut rajati 1920. aastal, kui Eesti Sordiparanduse Seltsi ja Eesti Seemnevilja Ühisuse eestvedamisel asutati Jõgeva Sordikasvandus.