Neeme Suur on koos Tartu Ülikooli regionaalplaneerimise dotsendi Garri Raagmaaga koostanud aruande, mis käsitleb regionaalsete töökohtade loomise abinõusid. „Väike Eesti on Euroopa esimese viie hulgas oma suurte regionaalsete erisustega ja piirkondlikud vahed aina süvenevad. Tallinn ja viimasel ajal just Tartu kühveldavad kõige rohkem endale ka avalikku raha ja euroraha. Tallinnas ja Tartus tööpuudust samahea kui pole, ääremaadel on töötuid kümne protsendi ringis,“ rääkis Raagmaa.

Raagmaa käis välja rea ettepanekuid, mis näevad ette maksusoodustusi ettevõtjatele, kes loovad uusi töökohti tööstuse valdkonnas. Näiteks võiksid nad maksta oma töötajate eest sotsiaalmaksu 50 protsendi ulatuses ning eeskätt võiksid erisused kehtida ettevõtetele, kes maksavad oma töötajatele vähemalt 1000 euro suurust palka ja kus on üle kümne töötaja. Samuti mõjub regionaalsele tööhõivele nullbürokraatia ja lihtsam asjaajamine maksu-ja tolliametiga.

Ettevõtluse- ja tehnoloogiaminister Urve Palo tutvustas valitsuse täiendavaid samme piirkondliku ettevõtluse elavdamiseks. Muuseas rakendub 2017. aastal suuremas mahus elektri ja muude võrkudega liitumise toetus ning riik paneb tugevamalt õla alla lairiba internetiühenduse ehk viimase miili toetusele. Riiklikult toetatud üürielamute programmi keskne eesmärk on aidata kaasa sellele, et uued ettevõtted ja töökohad ei jääks loomata põhjusel, et piirkonnas pole kortereid.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid