„Pärandivaderid saavad midagi silmnähtavat ära teha - päästa mälestusi kandvaid ja lugusid jutustavaid kohti lagunemisest või hävimisest. Iga õpilane saab tunda, et tema panus on oluline!“ ütles pärandivaderite projekti koordinaator Elle Lepik. “Samuti innustame õpilasi lisaks korrastustalgutele oma kingitust vabariigile ka teistega jagama – tutvustama paika ning selle ajalugu oma koolikaaslastele, vanematele ja kogukonnale.”

Algatuse eeskuju on Norra Kultuuripärandi Fondi koordineeritud projekt „Hoolda pärandipaika“, mis on edukalt tegutsenud 17 aastat ning kaasanud Norras kolmandiku kõikidest üldhariduskoolidest. Tänaseks päevaks on Norras projektis osalenud üle 30 000 õpilase ning korrastatud 1361 pärandiobjekti. Eestis tehti 2015. aastal läbi viidud pilootprojekti raames 662 kooliõpilase abiga korda 26 kohaliku kogukonna jaoks olulist pärandipaika. Korrastustöid tehti muistsetel põldudel, hiiemetsas, mälestus- ja ohvrikivide juures, mõisaparkides, taluhoonetes ja karjamaadel, kirikuaias, kalmistutel ning militaarotstarbel rajatud kaevikutes ja varjendites.

Pärandivaderite projektiga saab käesoleval aastal liituda alates 15. märtsist 15. septembrini. Vajadusel saavad pärandivaderid taotleda toetust töökinnaste ja teiste vajalike vahendite ostmiseks, samuti ajalooeksperdi esinema kutsumiseks.

Registreeruda ja lähemat infot saab SIIN.

Algatust toetavad Hasartmängumaksu nõukogu, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Riigikantselei EV100 korraldustoimkond, koostööpartner on Muinsuskaitseamet.