„Mina ei näinud kohtumisel ühtegi kohalikku inimest, kes oleks olnud polügooni vastu. Lihtsalt on küsimus, kus see kompromissi koht on,“ ütles Hanso.

Riigikaitsekomisjoni liige Madis Milling selgitas, et Eesti kaitseväelased peavad muuhulgas õppima ka piiratud tankitõrjerelvadega ja miinipildujatega laskmist. Ta lisas, et 2. jalaväebrigaadi pataljonid peavad praegu harjutamiseks sõitma Lõuna-Eestist üle 200 kilomeetri põhja poole ja see ei ole mõistlik.

Nursipalu harjutusvälja arendamist on arutanud Riigikogus ka keskkonnakomisjon.

„Eesti riigis on seadused, mis kehtivad kõigile seejuures ka kaitserajatiste rajamise ning looduskaitsealade kehtestamise puhul. Viited, et millegist on mööda mindud või on asju tehtud kiirendatud korras, tuleb loomulikult üle kontrollida,“ ütles keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra.

Täna külastas riigikaitsekomisjon Piusa kordonit ja tutvus Kagu-Eesti erinevate piirilõikudega. Kõne all olid Kaitseliidu ning Politsei- ja Piirivalveameti koostöö piiri valvamisel ja kaitsel, piiri väljaehitamine ning koostöö kohaliku omavalitsusega.

Väljasõiduistungitel osalesid riigikaitsekomisjonist veel Johannes Kert, Ants Laaneots, Oudekki Loone, Ain Lutsepp, Toomas Paur ja Tiit Terik.