Pilootprogramm TEMP viiakse läbi CROSS projekti Cross-border cooperation on mentoring and peer support for immigrants“raames. Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatava INTERREG Kesk-Läänemere 2014-2020 programmi vahenditest.

Töötute elanike mentorprogramm TEMP on pärit Soomest, kus seda on juba aastaid edukalt kasutatud. Ning koguni nii edukalt, et Integratsiooni Sihtasutus otsustas seda ka Eesti oludes katsetada. Soomes on programm suunatud hiljuti riiki kolinud inimestele. Meil aga on see mõeldud toetama neid töötuid Eesti elanikke, kes soovivad oma olukorda tööturul muuta.

Kes võib mentorprogrammis osaleda?

Eelkõige töötud inimesed, kelle eesti keele oskus on vähene ning kes elavad Tallinnas ja Ida-Virumaal. Selles nn riskigrupis vajavad kõige enam tuge noored vanuses 15 kuni 25 aastat ja samuti vanuseklass 50+. Kuid see ei tähenda, et programmi saavad kandideerida vaid eelpool nimetatud kriteeriumitele vastavad isikud. Pilootprogrammi ülesanne on ühtlasi ka testida, kuivõrd huvitatud Eesti töötud elanikud sellest programmist on. Kandideerida võivad kõik huvilised, kuid prioriteetne on mainitud kriteeriumitele vastav sihtrühm.

TEMP programm on küll Eestile täiesti uus kogemus, samas on mentorprogrammid kui sellised juba ammu Eestis läbi proovitud ning need on ennast tõestanud kui tõhusad enesearengu meetodid. Mentorprogramme on edukalt kasutatud EASis, maakondade arenduskeskustes, vabaühenduste liidus EMSLs, aga ka üldhariduskoolides, nt Gustav Adolfi Gümnaasium kasutab seda õppetöös mahajääjate toetamiseks.

Tüüpilised kommentaarid mentorprogrammides osalejailt on järgmised:

-„Suurepärane võimalus väljendada oma mõtteid ja rääkida mulle olulistel teemadel.“
- „Mõtlesime ja analüüsisime koos mentoriga, mida ma teen õigesti ning mida võiksin oma igapäevatöös teha teisiti nii kolleegide kui ka juhtkonnaga suheldes“.

Kes on mentorid?

Mentoritena kutsume programmis osalema inimesi, kes on valmis pühendama oma aega regulaarsetele kohtumistele, et toetada keerulisse olukorda sattunud inimest ning jagada talle oma kogemusi. Mentorkohtumised kestavad kokku keskmiselt 4-6 tundi kuus ning reeglina toimub kuu jooksul 2-3 kohtumist. Mentorlus on üpris ebatavaline, sageli unustamatu kogemus, kus kasu saavad mõlemad pooled. Olles silmitsi teise inimese probleemiga ja pakkudes talle tuge, õpib ka juhendaja nii ennast kui ka oma võimeid palju paremini tundma.

Infokohtumistel küsitakse tihti, miks peaks keegi tahtma programmis tasuta mentorina osaleda. Tõepoolest, mentor programmis osalemise eest tasu ei saa. Mentorlus ja osavõtumaks — need on üksteist välistavad mõisted. Ometi kinnitab senine kogemus mentorprogrammidega, et arengutõuke saab mitte ainult programmis osaleja, vaid ka mentor. Tuleb tal ju õppida esitama õigel ajal õigeid küsimusi, saada väga heaks kuulajaks ning osata anda konstruktiivset tagasisidet – kõik see on kunst, mis vajab praktikat. Et mentor programmiks ette valmistada, pakume talle kahepäevast koolitust.

Milliseid probleeme programmis osalemine lahendab?

Kas programm aitab osalejatel leida sobivat tööd? Miks ma peaksin osalema? Mida ma saan pärast programmi lõpetamist? Just nimelt selliseid küsimusi esitati projektijuhile veebruaris Tallinnas ja Narvas toimunud infopäevadel. Et mentorlus kui töövorm töötute toetamiseks ja integratsiooni soodustamiseks on alles uus, on sellised küsimused igati mõistetavad.

Ei, programm ei ole seadnud endale ülesandeks seda, et leida osalejatele töökoht. Panustame hoopiski mitteformaalsele õppele, mis aitab esile tulla uutel ideedel ja oskustel väljaspool standardset õpikeskkonda. Seda tüüpi õpe on osa elukestvast õppest täiskasvanutele. Programmi raames saab rääkida probleemidest, mis tööotsingute ajal ikka tekivad ning saada konstruktiivset tagasisidet. Tänapäevase elutempo tingimustes ei ole meil sageli piisavalt võimalusi rääkida ja seega mõista, miks me ikka ja jälle põrkume ühesuguste raskuste otsa. Programmi raames saate laiendada oma tutvusringkonda, suurendada enesekindlust ja enesehinnangut tööotsingute ajal.

Oluline on mõista, et mentor ei saa teie eest midagi ära teha ega pakkuda valmis lahendusi. Küll aga saab ta anda täiendava tõuke ja energiaimpulsi, mis ajendab programmis osalejat esitama iseendale küsimusi.

Kellele programm ei sobi?

Programm on kasulik aktiivse eluviisiga inimestele, kes hetkel põrkuvad kokku raskustega tööotsingutel. Tööandjatele meeldivad aktiivse ellusuhtumisega inimesed, kes lihtsalt ei istu ega oota kuni tööpakkumiste virn tema lauale potsatab. Sestap näevadki programmi kriteeriumid ette, et osaleja peab ka ise olema aktiivne.

Programm TEMP ei sobi sulle, kui oled veendunud, et ei sinust ega sinu lähikondlastest ei olene midagi. Programm ei sobi ka inimesele, kes ei tunnista mitteformaalseid õppemeetodeid.

Kuidas osaleda?

Taotlusi osalemiseks võetakse vastu e-posti teel info@sammud.ee. Kirjas palume täpsustada, kummas rollis – kas mentori või mentiina - soovite programmis osaleda. Samuti palume teil kirja panna oma nimi, vanus ja kontaktandmed. Taotluste esitamise tähtaeg on 7. aprillini. Täpsema info saamiseks pöörduge programmi koordinaatorite Olga Štšeglova ja Julia Kashina poole telefonil 517 2034.