Teise ettepaneku teeb samas Liis Klaar, kes leiab, et eakapõlve sissetulek peaks vastama umbes 80% palgast enne pensionile minekut. Kui aga ise teenitud ja kogutud pension ei vasta sellele, peaks pensionäridel olema võimalus osaajaliselt lisa teenida, kusjuures tööandja ei peaks enam nende eest sotsiaalmaksu maksma.

Aavo Vään leiab oma ettepanekus, et tuleks üle minna neljapäevasele töönädalale, mis võimaldaks tõsta pensioniea 70 aastani ja maksta normaalset pensioni.

Ettepanekuid saab lisada kuni 6. aprillini lehel https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/