Kui veel tänavu 11. märtsil olid need muinsuskaitseobjektid maa-ameti kaardile kantuna veel olemas, siis 25. märtsil seal muinsuskaitset tähistavaid märke enam ei olnud.

“Mälestise tähis sai Maa-ameti kaardilt eemaldatud, sest 2006. aastal tehtud eksperdihinnangu alusel ei ole Saaremaa militaarobjekte mälestiseks tunnistatud,” nentis muinsuskaitseameti ehitismälestiste peainspektor Triin Talk.

Ta tõdes, et varasematel aastatel on ennatlikult kantud kaardile ka mõningaid selliseid objekte, mille mälestiseks tunnistamine, piiride määramine või kaitsevööndi määramine oli algatatud, kuid polnud veel ametlikult kehtestatud.