Pesakastide paigaldamist juhendas Metsatervenduse ettevõtte metsaülem Anti Rallmann, kes tutvustas õpilastele ka metsa majandamise põhitõdesid ning metsakoosluse mitmekesisust. “Metsas pesitsevad väikelinnud on metsa suured sõbrad, sest kannavad pesitsusajal oma poegade toitmiseks kokku suure hulga kahjureid,” selgitas Rallmann.

Õpperetke korraldas koostöös Keeni p õhikooliga MTÜ Ühinenud Metsaomanikud ja toetas SA Erametsakeskus.