Kristjan Kõsteri uurimistöö teema oli „Vetikast Furcellaria Lumbricalis ekstraheeritud furtsellaraani suhkrugeeli tugevuse sõltuvus furtsellaraani lahuse pH-st“. „Tunnustame uurimistööd, mis on tehtud väga aktuaalsel sinise biomajanduse teemal, mille tulemused on eelkõige rakendatavad tootjatele ja toiduainetööstusele. Uurimistöö on teostatud pühendumusega ning autori panus katsete tegemisse ettevõttes kohapeal on olnud märkimisväärne,“ sõnas asekantsler Toomas Kevvai Kristjan Kõsteri tööd kommenteerides.

Maiann Pukka teadustöö pealkiri oli „Lammaste siseparasiitide esinemine Sohlu küla talude lammastel“. „Tunnustame väga hästi tehtud uurimistöö eest, mis annab laiapõhjalise ülevaate lammaste enamlevinud siseparasiitidest ning nende diagnoosimise meetoditest. Uurimistöö teema on lambakasvatuses aktuaalne, tulemustel on arvestatav informatiivne tähendus ning töö vääriks esitlemist lambakasvatajatele,“ kommenteeris Toomas Kevvai.

Õpilaste teadustööde konkursi eesmärgiks on julgustada noori teadusega tegelema juba enne ülikooli astumist. Konkursil osalemine annab hea võimaluse ennast proovile panna ja teistega võrrelda, kohtuda teiste sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist, Euroopast kui ka mujalt maailmast.

2017. aasta õpilaste teadustööde riiklikule konkursile laekus 136 tööd, neist teise vooru pääses 85. Kokku osales konkursil 50 kooli. Konkursi auhinnad anti üle Tallinnas toimunud Õpilaste teadusfestivalil, Tallinna Lauluväljakul. Konkurssi korraldab Sihtasutus Eesti Teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.