Nimelt ei ole seni rajatud ökodukte iseäranis suured ulukid omaks võtnud, mistõttu ei ole neid mõtet ka nii tihedalt Rail Balticu trassile rajada, kui esialgses plaanis kavandatud.

Kuivõrd ühe ökodukti rajamine maksab üle kahe miljoni euro, siis mida vähem neid ehitatakse, seda hinnalt odavam tuleb kogu raudtee.
Lõplik otsus, kui palju ökodukte Rail Balticu trassile rajatakse, selgub piirdeaedade täiendava uuringu tulemusel, kinnitab Orav.