• Isegi kui vabakaubandusleping annab võimaluse mõnda piimatoodet kuhugi riiki müüa, siis siin rakendatakse reeglina mõningaid piiranguid, millest üheks on tollitariifid ja teiseks muidugi sanitaar- ja fütosanitaarnõuded.
  • Kohuke on suuremale osale arenenud riikide tarbijatest tundmatu toode ja seetõttu tuleks teha suured investeeringud ka selle turundamiseks välisriikides.
  • Kohukestel peaks olema kaugematesse sihtkohtadesse ekspordiks suurem säilivusajapiirang, kuid selleks nende valmistamiseks vaja uuemat tehnoloogiat.

Saroni sõnul kaaluvad kõik need faktorid üles majandusliku mõttekuse kohukesi meie naaberriikidest kaugemale eksportida, kuid see pole siiski täiesti võimatu.

Täispikka lugu Šveitsis elava eestlannaga saad lugeda ERR-ist.