„Täna saavad noored talunikud avalikkusele laiemalt näidata oma kutseoskusi, propageerida põllumajanduserialasid ning kindlasti mõjub ettevõtmine hästi kutsehariduse mainele tervikuna,“ lisas Tarmo Tamm.

„Elame kiiresti muutuval ajal, kus tehnoloogiate areng ja muutused ühiskonnas toovad uusi väljakutseid ka põllumajanduses ning erialast kutset omandavate noorte seas, kus laiapõhjalised teadmised ja praktilised oskused annavad noortele spetsialistidele kindlustunde aga ka eelise tööturul,“ lausus minister.

Võistlustele oli eelregistreerinud üle 30 osaleja Järvamaa Kutshariduskeskusest, Olustvere Teenidus- ja Maamajanduskoolist, Eesti Maaülikoolist ja tegevtalunike seast ning lõplik osalejate arv selgub võistluse stardi eel.

17. korda peetavate noortalunike mitmevõistluse aladeks on väetise külvinormide arvutamine, või valmistamine purgis, veiste eluskaalu määramine, täpsussõit traktoriga, sammudega põllu suuruse määramine, põllukultuuride seemnete tundmine ja viljakoti kaalumine, lüpsimasina hooldus, põllutöömasinate traktorile haakimine, saeketi vahetus ja kasti valmistamine.

Võistluste individuaalne võitja selgub sarnaselt olümpiaalana tuntud 10võistlusele üksikalade punktide summeerimisel.

Kutsemeistrivõistlust korraldab Järvamaa Kutsehariduskeskus koostöös Maaeluministeeriumi ja Sihtasutusega Innove, võistluse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Noortalunike võistlus