Keskkonnaamet viitab, et lähimad kraatrid jäävad arendaja kavandatud 600 m2 suurusest hoonest ca 20 (kraater 4), 50 (kraater 5) ja 120 (kraater 7) meetri kaugusele, peakraater jääb ca 170 m kaugusele.

Pruulikoja võimaliku mõju osas meteoriidikraatritele konsulteeris keskkonnaamet TA meteoriitikakomisjoniga, kes on seisukohal, et maastikukaitsealale tootmishooneid rajada ei ole võimalik.