Seesuguse pildikorje eesmärgiks on jäädvustada meid ümbritsevat ja muuta see avalikult kättesaadavaks, et juba kasvõi lähemas tulevikus oleks võimalik saada parem ülevaade meie maastikust ja linnaatmosfäärist ning selles toimuvatest muudatustest.

Pildikogumise üks korraldajaid, Ivo Kuusamägi, võrdleb seda olukorraga, kus juba sajandi eest rändasid esimesed fotograafid mööda Eestimaad, et talletada tollaseid olusid.

„Inimesi ümbritsev keskkond on alati muutumises olnud, aga nende muutuste märkamiseks ajaks on vahel tarvis seisatada ja hetkeolukord fikseerida. Alles siis on meil midagi, mille juurde aastate pärast tagasi pöörduda,“ sõnas Kruusamägi.

Kindlasti soovitatakse pilte lisades tähelepanu pöörata pildiinfole ning muuhulgas oleks eelistatud olukord, kus üles on tähendatud ka täpne foto tegemise koht (näiteks geograafiliste koordinaatide kujul).

Maastiku dokumenteerimist toetab Pärnu Linnavalitsus, kes paneb välja võistluse auhinnafondi. Parimad autorid kuulutatakse välja augustis, aga fotod ise jäävad kõigile kättesaadavaks kuni aegade lõpuni.

Täpsem info võistluse kohta on leitav Vikipeediast.