Elektrooniline küsitlus toimub 12. juulil kell 8-20.
Küsitlus küsitluslehtedega toimub 13. juulil kell 10-20.
Kodus küsitlemist ei toimu.

Igas omavalitsuses on avatud üks küsitluspunkt ja need asuvad Meremäel, Värskas, Mikitamäel
ja Luhamaa nulgas

Esitatav küsimus on:
- Kas toetate loodava Setomaa valla kuulumist Põlva maakonda või Võru maakonda?

Vastusevariandid:
- Põlva maakonda
- Võru maakonda

Varem on valitsus küsinud rahva arvamust Setomaa valla moodustamise kohta. Küsitletutest üle 76 protsendi toetas Setomaa valla moodustamist ning küsitlusest võttis osa üle 57 protsendi nendes valdades elavatest inimestest.

Setomaa valla kogupindala on 460,8 km2 ja rahvaarv 3577.

Ühinevad omavalitsused on:
1. Meremäe vald (kokku pindala 132,0 km2 ja rahvaarv 1075),
2. Mikitamäe vald (kokku pindala 104,4 km2 ja rahvaarv 985),
3. Värska vald (kokku pindala 187,8 km2 ja rahvaarv 1371),
ning üleantav territooriumiosa:
4. Misso valla Luhamaa nulk (kokku pindala 36,7 km2 ja rahvaarv 146).

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid