Arvamust said avaldada Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga rahvastikuregistri järgsed elanikud, kel vanust vähemalt 16 eluaastat. Küsitluse korraldasid Põlva ja Võru maavalitsus. Küsitlus toimus 12. juunil elektrooniliselt ning küsitluspunktid olid avatud 13. juunil.
Setomaa valla kogupindala on 460,8 km2 ja rahvaarv 3577.


Ühinevad omavalitsused on :

1. Meremäe vald (kokku pindala 132,0 km2 ja rahvaarv 1075),
2. Mikitamäe vald (kokku pindala 104,4 km2 ja rahvaarv 985),
3. Värska vald (kokku pindala 187,8 km2 ja rahvaarv 1371),
ning üleantav territooriumiosa:
4. Misso valla Luhamaa nulk (kokku pindala 36,7 km2 ja rahvaarv 146).