„Koostöö on oluline mitmel tasandil, tegu on meie ühise murega. Oleme algatanud taimekaitseseaduse muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsuse. Kõikidel huvilistel on võimalus väljatöötamise kavatsusega tutvuda ja oma arvamus Maaeluministeeriumile esitada,” lisas Tamm.

Põllumajandusametile on juulikuu jooksul laekunud viis mesilaste hukkumisega seotud kaebust neljast maakonnast. Kohtumise eesmärgiks oli keskenduda seni aset leidnud ja registreeritud mesilaste surmadega lõppenud juhtumite tulemuste analüüsimisele, anda ülevaade seni tehtust ja arutada, kuidas edaspidi uusi juhtumeid vältida. Omavahelise suhtlemise olulisust, teavitamiskohustusest kinnipidamise tähtsust ja koostöövajadust rõhutasid mitmed sõnavõtnud. „Oluline pole ainult koos töötamine, vaid koostöö,” sõnas ka Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.

Kohtumisele maaeluministeeriumi väikesesse saali olid kutsutud põllumajandusameti, veterinaar- ja toiduameti, põllumajandusuuringute keskuse, Eesti Mesinike Liidu, Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu, Eesti Meetootjate Ühenduse, Eesti Mesilaste Tõuaretajate Seltsi, Eesti Aianduse Mesinduse Keskseltsi, Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu, Eesti Noortalunikud MTÜ, Eesti Maaülikooli, KEVILI Põllumeeste Ühistu, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS ja AS Eesti Raudtee esindajad.

Maaeluministeeriumi eestvedamisel jätkatakse edaspidigi huvigruppidega kohtumisi vajalike õigusloome muudatuste väljaselgitamiseks.

Võetud proovide tulemused selguvad lähinädalatel, nendest annab jooksvalt teada põllumajandusamet.