On tõenäoline, et toidutarneahelas toodetav lisandväärtus ei jaotu ühtlaselt kogu ahela ulatuses näiteks seetõttu, et väiksemate ettevõtjate positsioon hinnaläbirääkimistel on halvem kui nende majanduslikult võimsamatel ja tugevalt koondunud kaubanduspartneritel.

Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan ütles: „Põllumajandustootjad on tarneahela esimene lüli ning ilma nendeta ei olekski meil toitu, mida töödelda, müüa ja tarbida. Siiski näeme tihti, et just neil on kõige raskem. Tegutseme nende puuduste kõrvaldamiseks toidutarneahelas, sest komisjon on alati seisnud Euroopa põllumeeste huvide eest. Ärgitan kõiki Euroopa Liidu kodanikke, põllumajandustootjaid ja huvirühmi jagama meiega oma arvamust täna alanud veebikonsultatsiooni kaudu.“

Euroopa Komisjon kogub arvamusavaldusi, et hinnata põllumajandusliku toidutööstuse ebaõiglaste kaubandustavade Euroopa Liidu tasandil reguleerimise vajadust ja võimalust.

Komisjon soovib kogu tarneahela ulatuses hinnata ka turu läbipaistvust ning võimalusi selle parandamiseks. Arvestades et mõningane konkurents on vajalik, aitab konsultatsioon otsusele jõuda, kas ELi tasandi lisameetmed turu läbipaistvuse suurendamiseks on vajalikud.

Peale selle uuritakse konsultatsiooni käigus ka seda, kui suur on huvi tootjatevahelise koostöö ning nn väärtuse jagamise lepingute vastu, millega lepitakse kokku turuhindade muutumisest tingitud kasumi ja kahjumi jagamises ja mida juba kasutatakse mõnedes majandussektorites, nagu suhkrutootmises.

Põllumajandusturu töörühma tegevus konsultatsiooni alusena

Konsultatsioon tugineb 2016. aasta jaanuaris volinik Hogani algatusel loodud põllumajandusturu töörühma tegevuse tulemustele. Töörühm on teinud mitu konkreetset ettepanekut põllumajandustootjate positsiooni parandamiseks toidutarneahelas ning konsultatsiooni käigus võetakse neid arvesse komisjoni edasise töö kavandamiseks.

Avaldatud on ka eri poliitilisi lahendusi tutvustav esialgne mõjuhinnang, mille kohta saab avaldada arvamust ja anda tagasisidet. Täielik mõjuhinnang koostatakse ka kõigi tulevaste toidutarneahela parandamist käsitlevate algatuste kohta.

Komisjoni ettepanekute tegemisel järgitakse ka üldist strateegiat ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamiseks ja ajakohastamiseks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid